Friday, February 20, 2009

ವಾರೆ ಕೋರೆ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲವೇ ...?


ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ಬೇಡ...!
ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಂಚಿಕೆ ಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ ...
ಮಾರ್ಚ್ ಸಂಚಿಕೆ ಗಾಗಿ
ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿ ...

No comments: